Vad omfattar årsavgiften och hur beräknas den?

  • Årsavgiften avser underhåll av vägar, belysning, dagvattenledningar och grönområde, och är obligatorisk för fastigheter inom Skyrups Samfällighetsförening.Vi använder årligen ca 350.000:- för underhåll och drift av våra vägar, belysning och dagvattenledningar. Det årliga underhållet för våra Grönområden är ca 50.000:-.
  • Avgiften beräknas efter de budgeterade kostnaderna för området.
    Debiteringen per fastighet sker efter andelstal. Andelstalet är 3 för bebyggd fastighet och 1 för obebyggd fastighet. För grönområdet beräknas 1 andel per fastighet.
    Beräkningen av fördelningen baseras på underliggande förrättningar. Se sektionen Styrdokument.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *