Välkommen till Skyrups Samfällighetsförening

Föreningens ändamål/syfte är att underhålla befintliga vägar, vägbelysning, dagvattenledningar samt grönområden.

Välkommen till vår nya hemsida

Då navigeringen skiljer från vår tidigare sida, så kommer här lite hjälp med var ni kan hitta olika saker:

  • Hem – här publiceras senast styrelseprotokoll och viktig ny information. Vi länkar också till sidor som är av intresse för medlemmar och gäster.
  • Medlem – här hittar ni vad som gäller för medlemskap, Frågor & Svar och information om hur föreningen behandlar  personuppgifter.
  • Styrdokument – här finner ni de dokument som styr verksamheten i vår förening. Dvs stadgar, förrättningar, planer och riktlinjer.
  • Arkiv – här finner ni protokoll från styrelsemöten, dokumentation från Årsstämmor och ett bildarkiv.
  • Styrelse – här finner ni styrelsens medlemmar och de olika funktionerna.

Vi välkomnar synpunkter på sidan och uppskattar ett mail till: info@skyrupsamf.se

Senaste mötesprotokollen

Senaste NYTT om våra grönområden

Föreningen har beviljats bidrag på 10.000 SEK av Skogsstyrelsen för ädellövsskogsbruk på området  13 enligt skogskarta over Skyrup 2014, d.v.s. området mellan Splitvägen och Skåneleden/Finjasjöleden. Syftet med röjningen är att gynna ädelskog, dvs bok, ek och avenbok.
Riset ligger kvar för att gynna djur- och insektslivet. 

Området markerat med lila/rosa i kartan nedan.

Länkar (klicka på bilden)