Styrelse vald vid årsstämman 2023

 

John Taylor
Mats Bergqvist
Anneli Magnusson
Rolf Ahlberg
Kenneth Hansen
Fredrik Widmark
Per-Ola Knutsson
Jens-Ole Laustsen
Sten Sundén

 

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vägar o belysning
Grönområden
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Kontakt John Taylor:
j.taylor@telia.com
0727-353023

Kontakt övriga styrelsen:
info@skyrupsamf.se