Styrelse vald vid årsstämman 2024

 

Anneli Magnusson
Erika Andersson
Jens-Ole Laustsen
Carl-Gustav Björklund
Kenneth Hansen
Sten Sundén
Ingemar Stubelius
Jörgen Pettersson
Ingrid Norton Toft

 

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vägar o belysning
Grönområden
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Kontakt Anneli Magnusson:
magnusson.anneli@gmail.com
0708 – 49 48 85

Kontakt övriga styrelsen:
info@skyrupsamf.se