Får Skyrups Samfällighetsförening bidrag från kommun och stat?

  • Skyrups Samfällighetsförening får årligen bidrag från Hässleholm Kommun och Trafikverket, totalt ca 56.000:- (2021).
  • Utöver dessa årliga bidrag har föreningen möjlighet att söka bidrag vid större förbättring av väg. Då ny beläggning lades på Hästskovägen 2020, så finansierade Trafikverket 40% av investeringen.
  • Under 2022 får vi bidrag från Skogsstyrelsen med ca 10.000:- för gallring av ett av våra grönområden (område 13).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *