Kan vändplatserna användas för parkering?

  • Vändplatserna får inte användas för parkering! Felparkering kan leda till böter enligt gällande lagar och skyltning vid infarten.
  • Viktigt är att vändplatserna hålls öppna för snöröjning, vägunderhåll, renhållningstjänst och räddningstjänst.
  • Felparkerade bilar som skadas i samband med snöröjning och vägunderhåll kommer ej ersättas av Skyrups Samfällighetsförening.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *