Välkommen till Skyrups Samfällighetsförening!
 

1

Karta över Skyrup     

Skyrups Samfällighetsförening
Herrgårdsvägen 33,
282 95 Tyringe

Org.nr: 716436-9642
E-mail adress: info@skyrupsamf.se
Bankgirio 465-7441, Swift SWEDSESS
Iban SE78 8000 0000 07392280 8352

Koordinater
WGS 84 (lat, lon):N 56° 7.597', E 13° 39.445'
WGS 84 decimal (lat, lon):56.12662, 13.65742
RT90: 6224110, 1366440
SWEREF99: 6220984, 416543

 
  • Föreningens ändamål/syfte är att underhålla befintliga vägar, vägbelysning, dagvattenledningar samt grönområden.
     

  • Medlemskap i Skyrups samfällighetsförening är obligatoriskt för alla fastigheter på området.
     

  • Ordinarie föreningsstämma äger rum den tredje lördagen i april månad klockan 10. Styrelsen meddelar om möteslokal på föreningens hemsida. Ingen särskild kallelse utgår.

 

Skyrups Samfällighetsförening     info@skyrupsamf.se