Behandling av perssonuppgifter

 
 

Den 25 maj 2018 trädde EUs dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Förordningen reglerar behandlingen av personuppgifter.
Nedan kan du ladda ner dokument gällande personuppgifter.

Behandling av personuppgifter
 
 

Skyrups Samfällighetsförening     info@skyrupsamf.se