Skyrups Samfällighetsförening | Herrgårdsvägen 33 , 282 95 Tyringe | info@skyrupsamf.se
Org.nr 716436-9642 | Bg 465-7441 | BIC: SWEDSESS | IBAN: SE7880000000073922808352

Styrelse
       
         
Ledamöter        
John Taylor Ordförande 0727-353023 j.taylor@telia.com  
Ann-Louise Fälth Kassör 0760-393238 lollo_1969@hotmail.com  
Sandra Fogelberg Sekreterare  
Per Linderberg Frågor gällande vägar och belysning      
Kenneth Hansen Frågor gällande grönområden      
         
Fredrik Widmark Ledamot      
Lars Toresson Ledamot      
Suppleanter        

Mats Bergqvist

       

Jens-Ole Laustsen

       
         
Valberedning        
Lars Collin        
Bengt Andersson        
 
 

Skyrups Samfällighetsförening     info@skyrupsamf.se