Skyrups Samfällighetsförening | Herrgårdsvägen 33 , 282 95 Tyringe | info@skyrupsamf.se
Org.nr 716436-9642 | Bg 465-7441 | BIC: SWEDSESS | IBAN: SE7880000000073922808352

Styrelse
       
         
Ledamöter        
John Taylor Ordförande 0727-353023 j.taylor@telia.com  
Gunilla Hall Roy Sekreterare, vice ordförande 0705-138108 ghallroy@gmail.com  
Ann-Louise Fälth Kassör 0760-393238 lollo_1969@hotmail.com  
Fredrik Widmark Ledamot      
Lars Toresson Ledamot      
Per Linderberg Frågor gällande vägar och belysning      
Kenneth Hansen Frågor gällande grönområden      
         
Suppleanter        

Ulla Svensson

       

Tom Olsen

       
         
Valberedning        
Lars Collin        
Ingrid Hallström        
Bengt Andersson        
 
 

Skyrups Samfällighetsförening     info@skyrupsamf.se