Skyrups Samfällighetsförening | Herrgårdsvägen 33 , 282 95 Tyringe | info@skyrupsamf.se
Org.nr 716436-9642 | Bg 465-7441 | BIC: SWEDSESS | IBAN: SE7880000000073922808352

Styrelse*
     

* from årsstämman den 15/8


     
Ledamöter        
John Taylor Ordförande 0727-353023 j.taylor@telia.com  
Mats Bergqvist Kassör info@skyrupsamf.se  
Gunilla Hall Roy Sekreterare  
Per Linderberg Frågor gällande vägar och belysning      
Kenneth Hansen Frågor gällande grönområden      
         
Fredrik Widmark Ledamot      
Henrik de Sousa Ledamot      
Suppleanter        

Jens-Ole Laustsen

       

Tina Aldin

       
         
 
 

Skyrups Samfällighetsförening     info@skyrupsamf.se