Planbeskrivning Skyrup 3:1  
  Genomförandebeskrivning  
  Planbeskrivning  
  Plankarta  
Samrådsredogörelse
     
  Detaljplan för del av Skyrup 1:20  
  Planbeskrivning    
  Planritning    
     
     
  Detaljplan för del av Tostarp 2:1  
  Information från byggnadsnämnden i Hässleholm  
  Planbeskrivning  
  Planritning  
     
     
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Skyrups Samfällighetsförening     info@skyrupsamf.se